Najnowsze Atrakcyjne państwa dla kobiet

Atrakcyjne państwa dla kobiet

PODZIEL SIĘ

Stworzono listę najlepszych krajów dla kobiet.
Opiera się na odpowiedziach 9000 ankietowanych,
które opowiadały o swoim życiu. Pod uwagę wzięto
równouprawnianie, bezpieczeństwo, postęp, równość dochodów i troskę o prawa człowieka. W tym rankingu, Stany Zjednoczone zajmują 16 pozycję. Wyniki za
bezpieczeństwo i równość płac pozostawiają wiele do
życzenia, na 10 punktów oceniono je poniżej 2.

Oto pierwsza dziesiątka najbardziej atrakcyjnych państw do życia dla kobiet.

1. Szwecja
Prawie dwie trzecie wszystkich dyplomów uniwersyteckich
w Szwecji przyznawane jest kobietom. Urlop macierzyński
rozszerzony jest na oboje małżonków, a organy rządowe
pracują specyficznie nad zachowaniem równości między
wszystkimi płciami i mniejszościami.
2. Dania
Zarówno kobiety i mężczyźni korzystają z dostępu do bezpłatnej
opieki medycznej oraz bezpłatnego szkolnictwa
wyższego. Najwięcej punktów państwo zdobyło za równość
płac.
3. Kanada
Państwo ukierunkowuje swoją politykę na wzmocnienie pozycji
kobiet i inwestowanie w nie jako zasadniczą siłą roboczą
kraju.
4. Norwegia
To państwo uzyskało doskonały ogólny wynik jeśli chodzi o
państwo dla obywateli. Kraj nazwano „przystanią na rzecz
równości płci”. Najwyższy wynik Norwegia zdobyła za równość
płac.
5. Holandia
Jest krajem pionierskim w dziedzinie równości płci. Urlop
rodzicielski, opieka, dochody, władza, decyzje, edukacja są
równo podzielone między mężczyznami i kobietami. Niestety
uzyskała niską pozycję w równości płac.
6. Finlandia
Jako pierwsze państwo na świecie przyznało kobietom prawo
głosu oraz możliwość kandydowania na urzędy państwowe.
Plan urlopów rodzicielskich jest tu wzorowy i równość
między wszystkimi płciami jest w każdym aspekcie życia.
7. Szwajcaria
Szwajcaria wyprzedza wiele krajów pod względem wiarogodności,
ochrony środowiska, praw człowieka, edukacji,
zdrowia publicznego i stabilności gospodarczej. Najwięcej
punktów zdobyła za bezpieczeństwo.
8. Australia
Jest krajem o bardzo wysokiej jakości życia dla obydwu płci,
jednak jeśli chodzi o równość płac wynik ma niski. Kobiety
jak i mężczyźni dożywają tu sędziwego wieku.
9. Nowa Zelandia
W 1893 roku Nowa Zelandia stała się pierwszym krajem samorządowym,
w którym wszystkie kobiety mogły brać udział
w głosowaniu w wyborach parlamentarnych. Państwo dostało
najwyższy wynik za bezpieczeństwo kobiet.
10. Niemcy
Ten kraj zdobył doskonały wynik w dziedzinie przedsiębiorczości.
Natomiast w pozostałych kategoriach wyniki były
niższe.

Barb