Życie Polonii Fotorelacje Dożynki Związku Klubów Polskich

Dożynki Związku Klubów Polskich

PODZIEL SIĘ

Tradycyjnie już Związek Klubów Polskich w USA zorganizował Święto Plonów, czyli Dożynki. Festiwal Dożynkowy w ogrodach Kościoła Św. Rozalii w Harwood Heights odbywał się pod hasłem „Naszym dobrem jest wolna ojczyzna” i otworzył go program patriotyczny w wykonaniu Teatru Ludowego Rzepicha pod dyrekcją Aliny Szymczyk.
W południe odprawiona została Msza Św. koncelebrowana przez kapelana ZKP, ks. Ryszarda Milka oraz ks. Antoniego Sokołowskiego, misjonarza z Wybrzeża Kości Słoniowej, który także wygłosił słowo Boże.
We mszy uczestniczyli goście honorowi: Skarbnik Stanowy Maria Pappas wraz ze swym zastępcą, Pawłem Kawa, radny Ariel Reboyras, Vice-Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich, Helena Sołtys wraz z dyrektorami Urszulą Gawlik i Anną Dunajewski, vice-prezes Kongresu Oświaty Polonijnej, Radna Harwood Heights Anna Brzozowska- Wegrecki, przedstawiciele Polsko Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, Kongresu Polonii Amerykańskiej na Stan IL, polonijny kandydat do Senatu RP, Dr Marek Rudnicki, a Skarbnika Powiatu Cook reprezentowała Barbara Chalko.
Mszę rozpoczął korowód dożynkowy prowadzony przez gospodarza dożynek, Jana Kopcia, Prezesa ZKP, Teatr Ludowy Rzepicha, Ułanów im. T. Kościuszki, honorowych gości. Prezes uroczyście otworzył dożynki machając wiechą i witając przybyłych. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Chór im. Fr. Chopina przy ZKP. Honory starostów pełnili Ewa Ruminski i Jan Kucmierz. Występy uświetnił Zespół Pieśni i Tańca Wawel pod dyrekcją Krystyny Sanakiewicz. Oczywiście gospodarze zadbali o wspaniałe jedzenie, napoje, gry i zabawy dla dzieci.