Przeczytaj Lecząc uzależnienia… Inwestujemy!

Lecząc uzależnienia… Inwestujemy!

PODZIEL SIĘ
psycholog_radzi-www

Wrzesień tradycyjnie w Stanach Zjednoczonych poświęcony jest uzależnieniom, a dokładniej osobom, które próbują lub już osiągnęły sukces w zatrzymaniu tej choroby.
Mówiąc o uzależnieniach, mamy na uwadze nie tylko alkohol i narkotyki. Obecnie zachowaniami, nad którymi często tracimy kontrolę i „przejmują one władzę nad naszym życiem” są hazard, media społecznościowe, gry komputerowe, seks, pornografia, jedzenie itp.

Próbując uchwycić sens uzależnienia (kompulsywnego zachowania) można przytoczyć jedną z wielu jego definicji, że jest to „nabyta, silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji”.
Według Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Światowej Organizacji Zdrowia najczęstszymi objawami uzależnienia są następujące stany/zachowania:
Utrwalona silna, trudna do opanowania potrzeba kompulsywnego zachowania lub używania substancji.
Nieudane próby kontrolowania, ograniczania lub zaprzestania danego zachowania.
Zmiany w tolerancji (np. ilości wypitego alkoholu, godzin spędzonych na graniu).
Występowanie zespołu odstawienia (złego samopoczucia) i/lub przyjmowanie innych substancji likwidujących lub zmniejszających niepożądane objawy.
Znaczne ograniczenie swoich aspiracji, zainteresowań przy jednoczesnej koncentracji sił i środków potrzebnych do używania substancji/zachowań kompulsywnych lub likwidacji jego skutków.
Zachowywanie się w kompulsywny sposób, pomimo destrukcyjnych konsekwencji.
Uzależnienie jest medyczną chorobą związaną z określonymi zmianami w mózgu (w systemie neurotransmiterów) posiadającą konkretne objawy fizyczne i psychiczne. Zaliczona jest ona do grupy chorób chronicznych (na przykład jak cukrzyca), to znaczy nieuleczalnych całkowicie, ale dających się zatrzymać i kontrolować na określonym poziomie rozwoju.
Uzależnienie nieleczone najczęściej prowadzi w sposób bezpośredni lub pośredni do śmierci.
Sądzę, że właśnie z uwagi na ogromne konsekwencje wiążące się z wszelkimi typami uzależnień Departament Zdrowia i Służb Społecznych w ramach tegorocznych obchodów przyjął następującą myśl przewodnią:
Propagując leczenie uzależnień inwestujemy w zdrowie, rodzinę, życiowe cele i w społeczeństwo.
Moim zdaniem ma to szczególne znaczenie, gdy mówimy o młodych ludziach uzależnionych od alkoholu, narkotyków lub innych kompulsywnych zachowań. Straty, które ponosi młody człowiek już na samym początku swojego dorosłego życia są ogromne. Młody organizm (poniżej 21 roku życia) uzależnia się psychicznie i fizycznie znacznie szybciej niż dojrzały człowiek. W wyniku uzależnienia, u młodzieży wcześniej dochodzi do trwałych uszkodzeń mózgu, układu nerwowego bądź pozostałych organów.
Specyficzną kondycją, na którą cierpią uzależnione dzieci – niewystępującą u żadnej innej grupy wiekowej – jest zaburzenie rozwoju psychicznego i fizycznego.
Upośledzenia powstałe w wyniku kompulsywnych zachowań oraz wysokie prawdopodobieństwo zarażenia się przez młodych chorobami (np. AIDS, żółtaczką, chorobami wenerycznymi), z którymi muszą zmagać się przez resztę swojego życia, ogromnie podnoszą rachunek emocjonalny i finansowy.
Wspomnieć należy też o przerywanej przedwcześnie nauce w momencie, gdy miejsce centralne w życiu młodego człowieka zajęły np. narkotyki, gdy dodamy zachowania kryminalne pojawiające się na głębszych etapach uzależnienia lub chociażby życie na koszt rodziców, to otrzymujemy wnikliwszy obraz strat związanych z tą chorobą.
Popatrzmy również na najbliższe otoczenie młodego uzależnionego. Okazuje się, że ono też płaci wysoką cenę za tą chorobę. Rodzice próbując – nie zawsze w efektywny sposób – zmienić niebezpieczne zachowania swojego dziecka, popadają w nerwice, depresje, choroby somatyczne (np. wrzody żołądka). Wspomnieć też można o przydarzających się fatalnych wypadkach, gdy na przykład zrozpaczony rodzic, ścigający po ulicach swojego ćpającego nastolatka, zostaje dotkliwie pobity przez „kolesiów” lub powoduje samochodową kraksę.
Atmosfera życia w rodzinie osoby uzależnionej wpływa zaburzająco na rozwój pozostałych dzieci, które często w większym, niż sami rodzice stopniu przeżywają koszmary związane z chorobą brata lub siostry.
Jest to tylko niepełna lista strat, które na skutek nieleczonego uzależnienia ponosi młody człowiek, jego najbliżsi, ale i również społeczeństwo.

Młodzieżowy Punkt Zwrotny, jako jedyny w całych Stanach Zjednoczonych oferuje polsko/angielski program pomocy młodzieży między 13 a 18 rokiem życia w INWESTOWANIU w powrót do normalnego życia. W ramach indywidualnych sesji pomagamy młodemu człowiekowi odnaleźć własną drogę do trzeźwości. Rodzicom oraz pozostałym członkom rodziny (np. rodzeństwu) zapewniamy emocjonalne wsparcie i pomoc terapeutyczną poprzez sesje rodzinne i udział w Grupie Wsparcia dla Rodziców/Rodzin (czwartki 7:30 przy 3834 N. Cicero Ave – boczne wejście od 4808 Berenice, Chicago i w każdy pierwszy wtorek miesiąca o 8 pm przy 6276 S. Archer Ave, Chicago). W poniedziałki o 6 pm zapraszamy na spotkania Rodzin Osób Uzależnionych przy 3834 N. Cicero Ave/4808 Berenice i pod tym samym adresem oferujemy dla osób dorosłych (21 lat i wzwyż) ambulatoryjny Intensywny Program Leczenia Uzależnień. Dodatkową formą pomocy jest również nowo powstała Grupa Rodziców Dzieci Uzależnionych, której spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 7 pm w lokalizacji Światełka (5749 W. Irving Park, Chicago.)

Zapraszamy więc do rozpoczęcia inwestycji ratującej ŻYCIE!
Małgorzata Olczak – Terapeuta Młodzieżowy
przy Zrzeszeniu Amerykańsko-Polskim
773-427-6345 lub malgorzata.olczak@polish.org