Fakty Chicago Pożyczki dla małych firm z Chicago

Pożyczki dla małych firm z Chicago

PODZIEL SIĘ

Chicago Small Business Resiliency Fund to fundusz, z którego od 31 marca mogą skorzystać małe firmy z Chicago. Fundusz opiewa na 100 milionów dolarów i zapewnia natychmiastowy przepływ pieniędzy dla firm dotkniętych koronawirusem. 

Aby otrzymać pożyczkę firma:
• musi wykazać ponad 25% spadku przychodów z powodu koronowirusa
• musi zatrudniać poniżej 50 pracowników i uzyskane przychody brutto muszą być poniżej 3 milionów dolarów za rok 2019
• co najmniej 50% pracowników musi mieć adres zamieszkania w Chicago
• firma musi znajdować się w Chicago (adres firmy lub licencja z Chicago)
• firma nie może mieć poprzednich obciążeń finansowych
• firma musi działać w biznesie przynajmniej rok.

Warunki pożyczki:
• pożyczka musi być spłacona w ciągu 5 lat
• pożyczka jest niskooprocentowana
• kwota przyznana nie może być wyższa niż 50 tysięcy dolarów i jest zależna od przychodów firmy
• pożyczka musi być wykorzystana w co najmniej 50% na płace i zobowiązania wobec pracowników na poziomie 50% sprzed koronawirusa

Wymagane dokumenty
• aplikacja – dostępna jest na www.chicago.gov/bacp lub www.chicago.gov/coronavirus
• aktualny adres firmy
• ważna licencja biznesowa
• wyciągi bankowe od październiak 2019
• rozliczenie podatkowe za 2019 lub 2018 rok
• dokument tożsamości ze zdjęciem

Jeśli będziesz miał problem z wypełnieniem aplikacji, możesz zwrócić się o pomoc do lokalnego Centrum Rozwoju Biznesu (NBDC) – www.chicago.gov/nbdc  lub napisz bacpoutreach@cityofchicago.org

O pomoc mogą starać się także RESTAURACJE – od 1 kwietnia mogą składac wniosek o pomoc na stronie www.illinois.gov/dceo