Najnowsze Pytania, których nie powinniśmy usłyszeć na rozmowie o pracę

Pytania, których nie powinniśmy usłyszeć na rozmowie o pracę

PODZIEL SIĘ

Szukasz nowej pracy i zastanawiasz się na jakie pytania powinieneś być przygotowany, a na jakie nie musisz
odpowiadać. Poniżej przykłady pytań, których osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną nie powinna ci zadać.

Ile ważysz
Jeśli potencjalny pracodawca nie może udowodnić, że do
wykonania pracy wymagany jest pewien wzrost lub waga,
nie powinien o to pytać. Pytanie może paść czy jesteś w
stanie wykonać bez problemu wszystkie zadania związane
z tym stanowiskiem.
Czy posiadasz konto bankowe
Istnieją pewne zabezpieczenia zapewniające poufność historii
kredytowej. Pracodawca nie może zapytać, czy masz
konto bankowe lub czy kiedykolwiek ogłosiłeś bankructwo.
Jednak pomimo tych zabezpieczeń, pracodawca może nadal
żądać sprawdzenia zdolności kredytowej.
Czy masz własny dom czy wynajmujesz
Pracodawcy nie mogą zadawać następujących pytań dotyczących
sytuacji życiowej potencjalnego pracownika: czy
posiada dom czy wynajmuje, z kim mieszka i jak jest powiązany
z tymi ludźmi. Natomiast mogą pytać, jak długo mieszka
pod obecnym adresem i jak długo mieszkał pod poprzednim
adresem.
Jak często jesteś zaangażowany w szkolenia armii
rezerwowej
Ze względu na fakt, że status wojskowy jest chroniony przez
władze federalne, pracodawca nie może pytać ani też podejmować
decyzji w oparciu o przeszłą, obecną lub przyszłą
służbę. Przeprowadzający rozmowę nie może również zapytać,
jaki rodzaj zwolnienia ze służby wojskowej otrzymał chyba,
że chodzi tu o pytanie, czy było to honorowe lub ogólne
zwolnienie.
Czy należałeś do jakiejś organizacji na studiach
Pracodawca może zapytać czy potencjalny pracownik należy
do jakiejkolwiek organizacji zawodowej, ale nie powinien
pytać o przynależenie do innych rodzajów grup np. bractwa,
klubów studenckich, klubów dla uprzywilejowanych.
Gdzie pracuje współmałżonek
Potencjalny pracodawca nie może pytać, gdzie aktualnie
pracuje twój współmałżonek.
Czy planujesz wkrótce mieć dzieci
To pytanie może wywołać mnóstwo emocji i nigdy nie powinno
być zadawane. Poza tym niezatrudnienie kogoś, by nie
dać mu urlopu macierzyńskiego, jest nielegalne. Pracodawcy
nie mogą pytać, co zrobisz lub robisz jeśli chodzi o opiekę
nad dziećmi i czy masz już dzieci.
Czy masz męża/żonę
Pracodawca nie może podejmować decyzji na podstawie
stanu cywilnego. Temat małżeństwa nigdy nie powinien się
pojawić. Zamiast tego pracodawca może zapytać czy będzie
możliwe w razie potrzeby przeniesienie pracy do innego
miasta lub czy pytany zainteresowany jest nadgodzinami.
Jaki jest twój język ojczysty
Pracodawca nie może zapytać skąd pochodzisz oraz jaki
jest twój język ojczysty, nawet jeśli się starasz o pracę wymagająca
znajomości dwóch języków. Zamiast tego może
zapytać, jakimi językami władasz i jak płynnie je znasz.
Czy kiedykolwiek byłeś aresztowany
W większości stanów nie powinno być zadane, ale może
być zadane pytanie czy kiedykolwiek byłeś aresztowany. W
niektórych stanach pracodawca może pytać o wyroki skazujące,
które bezpośrednio mają powiązanie z wykonywanym
zawodem.
Jaka jest twoja religia
Pracodawcy nie powinni dyskryminować wnioskodawców
ze względu na przekonania religijne. Jedyne pytanie, jakie
może zadać pracodawcy, to to czy będzie w stanie pracować
w weekend. Pytanie powinno być zadane tylko wtedy,
gdy praca rzeczywiście wymaga pracy w weekend.
Czy byłeś kiedyś alkoholikiem lub uzależnionym od
narkotyków
Potencjalny pracodawca nie może pytać czy kiedykolwiek
byłeś uzależniony od alkoholu lub narkotyków, lub też jeśli
kiedykolwiek przechodziłeś odwyk od tych uzależnień. Z
drugiej strony, może on przeprowadzić testy narkotykowe i
pytać, czy obecnie używasz jakichkolwiek nielegalnych używek.
Czy masz jakąś niesprawność lub chorobę
Nie mogą być zadane pytania o niesprawność lub o stan
zdrowia, czy bierzesz leki na receptę, lub czy zdiagnozowano
chorobę psychiczną. Natomiast mogą zapytać czy
miałbyś jakieś problemy, które uniemożliwiłyby ci wykonanie
pracy.
Ile masz lat
Ustawa o dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu
zapobiega dyskryminacji pracowników w wieku 40 lat i starszych.
Czy jesteś obywatelem
Potencjalny pracodawca nie ma prawa pytać o twoje narodowe
pochodzenie i czy jesteś obywatelem USA. Może się
zapytać, czy jesteś upoważniony do pracy w Stanach Zjednoczonych.

Barb