Redakcja

Redakcja

www.polishweeklychicago.com

52 000 czytelników

PUBLISHER
AN Holding Group

 

REDAKCJA
Iwona Biernacka
Marta Blicharska
Andrzej Brach
Maciek Dobosz
Magdalena Kozioł
Ed Wolny

WSPÓŁPRACA
Ryszard Barański
Tadeusz Rek
Martin Vogel
Krzysztof Wawer

PRODUCTION DIRECTOR
Studio Grafiki Bagin Design


1. Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów.
2. Materiały filmowe dzięki uprzejmości dystrybutorów i stacji telewizyjnych.
3. Artykuły na podstawie Internetu, materiałów zebranych
4. Redakcja ma prawo odmówić przyjęcia materiałów reklamowych i artykułów bez podania przyczyny.
5. PROGRAM nie odpowiada za opinie czytelników wyrażone w ich listach, opowieściach, wywiadach, etc.
6. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i prawa autorskie artykułów przysłanych do tygodnika PROGRAM.
7. Artykuły, teksty sponsorowane, opinie zamieszczone w tyg. PROGRAM nie są opiniami pracowników/zarządu. Pismo nie odpowiada za treść artykułów, reklam, ogłoszeń, etc. Reklamacje do 3-ch miesięcy wstecz.
8. Tygodnik Program nie utożsamia się z poglądami politycznymi prezentowanymi w magazynie.